FeelGoodClub BoukeSport

FeelGoodClub BoukeSport: MoveSmart, EatFresh en MindSwitch. Een blijvend gezond bedrijf met fitte en vitale medewerkers. Uw medewerkers zijn uw grootste kapitaal! De FeelGoodCoaches van FeelGoodClub BoukeSport werken landelijk en begeleiden u graag met hun FeelGoodFit programma's.

Vitaliteitsprogramma (FeelGoodFit-programma)

Wilt u een blijvend gezonde leefstijl bereiken voor uw medewerkers? Daarbij is het maken van andere keuzes noodzakelijk. In de praktijk slagen mensen er zelden in om dit alleen te realiseren.

BoukeSport kan u hierbij ondersteunen met het FeelGoodFit-programma voor bedrijven. Uw medewerkers worden individueel begeleid bij het bewustwordingsproces van regelmatig en voldoende bewegen, de juiste keuzes maken bij voeding en hoe men de nodige rust voor zichzelf kan creëren. Tevens wordt er samen met de FeelGoodCoach ter plaatse bekeken hoe de verbetering op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid tot in de wortels van uw bedrijf kan worden doorgevoerd.

Inhoud in het kort:

 • Inventarisatie van het huidige gedrag op het gebied van bewegen, voeding en ontspanning, uitgedrukt in een FeelGoodScore;
 • Inventarisatie van de actuele gezondheidspromotie op het bedrijf;
 • FeelGoodFit-Consult* van een uur met de FeelGoodCoach;
 • Testen en meten van de huidige gezondheid en fitheid;
 • Vaststelling van de mogelijkheden om het gedrag te veranderen en de manier waarop dit het beste kan worden bewerkstelligd;
 • Adviesplan voor de eerste 12 weken;
 • Adviesplan om de interne gezondheidspromotie te bevorderen op het gebied van MoveSmart, EatFresh en MindSwitch;
 • Een persoonlijke FeelGoodApp om de voortgang bij te houden. Met deze app kunnen uw medewerkers in hun eigen omgeving aan de slag met hun vitaliteit;
 • Desgewenst laat FeelGoodClub BoukeSport uw medewerkers per afdeling of in groepsverband de strijd met elkaar aangaan in competitieverband;
 • Na 12 weken wordt er een afspraak gemaakt voor een tweede consult, zodat de vorderingen ten opzichte van het eerste consult inzichtelijk kunnen worden gemaakt;
 • Naar aanleiding van het tweede consult gaan de FeelGoodCoaches met de medewerkers in gesprek, waarvan zij de indruk hebben dat ze langer ondersteuning nodig hebben en koppelen dit aan u terug.

*Inhoud FeelGoodFit-Consult:

 • Vragenlijst m.b.t. Leefstijl: Bewegen - Voeding – Mind
 • Afname Cardio(hart)Scan
 • Meting bloeddruk
 • Meting lichaamsamenstelling
 • Meting glucose (bloedsuiker)
 • Meting Cholesterol
 • Meting lenigheid
 • Meting kracht
 • Inspanningstest op de fiets
 • Bespreken resultaat en adviezen