Compensa letselschade

Letsel

Zoals u op onze homepage heeft kunnen lezen is IMPULZE het bedrijf bij uitstek dat meedenkt in uw vraagstukken op het gebied van personeel, organisatie en re-integratie. Zo ook dus wanneer u of één van uw medewerkers als gevolg van een ongeval, waarvoor een derde aansprakelijk te houden is, (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt. Ook in die gevallen staat IMPULZE voor u klaar en bieden wij u en/of uw medewerker(s) juridische bijstand. Letselschade verhalen is echter specialistenwerk. Vandaar dat wij dit graag uit handen geven aan de met ons op dat gebied samenwerkende specialist, Compensa Letselschade.

Compensa letselschade is een onafhankelijke en gerenommeerde letselschadeorganisatie, die landelijk opereert en gespecialiseerd is in de juridische afhandeling van letselschadezaken ten behoeve van slachtoffers en/of nabestaanden. Letselschade die door mensen wordt geleden als gevolg van gebeurtenissen, waarvoor anderen aansprakelijk te houden zijn.

Te denken valt daarbij aan:

 • Verkeersongevallen
 • Bedrijfsongevallen
 • Andersoortige ongevallen als gevolg van bijvoorbeeld een gebrekkig product of hondenbeet, enzovoorts
 • Medisch verwijtbaar handelen

Wat kan er verhaald worden?

Voor de Medewerker o.a.:

 • Voertuigschade
 • Kledingschade
 • Reiskosten
 • Medische kosten (die niet of slechts gedeeltelijk door de eigen ziektekostenverzekeraar worden vergoed)
 • Verlies aan verdienvermogen
 • Verlies zelfwerkzaamheid
 • Kosten (extra) huishoudelijke hulp
 • Studievertraging
 • Pensioenschade
 • Smartengeld

Voor de Werkgever:

 • Het netto loon dat aan de medewerker wordt betaald gedurende diens arbeidsongeschiktheidsperiode
 • De arbo- en re-integratiekosten

In samenwerking met Compensa Letselschade biedt IMPULZE u deze service aan, die (wanneer het Nederlands recht van toepassing is) voor u en uw medewerkers kosteloos is.

Arbeidsbemiddeling bij letselschade

Plotseling kun je niet alles meer en moet je hulp accepteren. Je zit niet lekker in je vel en vindt het moeilijk om een stap terug te moeten doen in je werk. Je staat er echter niet alleen voor. Je kunt rekenen op de persoonlijke begeleiding van IMPULZE.

Samen met Compensa Letselschade geeft IMPULZE inzicht in hoe je er voor komt te staan en dat creëert rust. Rust bevordert je herstel en als je er weer klaar voor bent, begeleidt IMPULZE je in je terugkeer naar werk bij je huidige werkgever of zelfs een andere werkgever.