Samenwerking

Samenwerken aan het thema duurzame inzetbaarheid! 

Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische - en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid. 

Om werkelijk te komen tot duurzame inzetbaarheid van medewerkers, is een integrale benadering nodig. Dat vraagt naast de inzet van verschillende instrumenten om een stimulerende aanpak gericht op gedrags- en cultuurverandering. Om werkgevers en hun medewerkers zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen op hun weg naar duurzame inzetbaarheid, heeft IMPULZE gekozen voor strategische samenwerkingen met diverse bedrijven.