Compensatie werkgever voor transitievergoeding na langdurige ziekte

Wat verandert er?

De overheid wil een oplossing voor het probleem van slapende dienstverbanden. Ontslaat u een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is? U betaalt de transitievergoeding, maar wordt door het UWV gecompenseerd met geld uit het Algemeen Werkeloosheidsfonds (Awf).

Daarnaast vereenvoudigt UWV de procedure van ontslag en dossier.

Voor wie?

Alle bedrijven.

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in per 1 januari 2019.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.