Werving & Selectie

Hoe vindt u een volwaardige vervanger als een medewerker uw organisatie verlaat? Of hoe speelt u in op capaciteitsuitbreiding bij groei van uw onderneming? Ondernemers kiezen in deze situaties veelal voor de geijkte wervingskanalen. Helaas is deze vorm van ondersteuning niet altijd toereikend, waardoor het werk en/of de groei van uw onderneming dreigt te stagneren.

Wij kunnen u ondersteunen bij uw zoektocht naar nieuwe medewerkers door extra wervingskanalen aan te boren. Ons netwerk is daarbij doorslaggevend. We hebben toegang tot het klantenbestand van gemeenten, UWV, mobiliteitscentra en verzuimverzekeraars en/of het personeelsbestand van werkgevers in het kader van werk naar werk-trajecten. Wij realiseren ons dat werkgevers sceptisch zijn over het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden. Wij zijn van mening dat dit vaak voortkomt uit een vorm van onbekendheid met deze doelgroep. Vaak zijn uitkeringsgerechtigden juist gemotiveerder om aan de slag te gaan en beschikken ze over een schat aan werkervaring en eerder verworven competenties, al dan niet verkregen uit opleiding en werk. Bij arbeidsgehandicapten wordt gekeken naar wat ze wel kunnen in plaats van wat ze niet meer kunnen, waardoor ze gelijkwaardig zijn aan iedere andere medewerker zonder handicap. Uitkeringsgerechtigden die niet beschikken over de juiste opleiding en vaardigheden worden door ons, of door onze partners, getraind en geschoold, waardoor ze binnen afzienbare tijd wel voldoen aan het door u gewenste profiel.
Wij kunnen in dit kader de intermediair bij uitstek zijn door specialisatie en een projectmatig gerichte aanpak in de werving, voorselectie, oriëntatie op en begeleiding naar het vraagprofiel en de identiteit van uw bedrijf. Wij gaan hierbij uit van de drie C's, namelijk het Curriculum Vitae, de gewenste Competenties en de Cultuur van uw organisatie.

Door onze expertise op het gebied van subsidies, belastingvoordelen en plaatsingsbevorderende maatregelen kunnen wij u inzicht geven in de financiële voordelen van het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigde kandidaten.