Verzuim - 2e spoor

Heeft de bedrijfsarts een verklaring afgegeven dat uw medewerker een functionele belemmering heeft? Is daarnaast aangetoond, dat u hem of haar geen passende arbeid kunt bieden? Dan komt uw medewerker in aanmerking voor externe re-integratie. Het opdrachtgeverschap voor externe re-integratie is voor u een wettelijke verplichting.

Wij kunnen u ondersteunen bij uw zoektocht naar een passende werkplek voor uw werknemer. Wij gaan daarbij uit van wat uw medewerker wél kan in plaats van wat hij of zij niet meer kan. De persoonlijke wensen van uw medewerker staan hierbij centraal, mits ze wel realistisch zijn.

Het traject vangt aan met een uitgebreid intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt ingezoomd op de positie van uw medewerker, zijn of haar benutbare mogelijkheden op de arbeidsmarkt en zijn of haar persoonlijke kenmerken, competenties, werkervaring en opleidingsniveau. Dit levert een trajectvoorstel op, waarin de route, de intensiteit van de begeleiding en de duur van het traject zijn opgenomen. Tevens ontvangt uw medewerker een bemiddelingsovereenkomst waarin de afspraken over en weer zijn vastgelegd.

Samen met uw medewerker werken we aan verliesverwerking, het extern gericht maken van zijn of haar motivatie en het eventueel vaststellen van de scholingsnoodzaak. De instrumenten die we hierbij hanteren zijn personal coaching, verzuimbegeleiding, assessments, sollicitatiebegeleiding, netwerken, snuffelstages en actualisering van het personeelsdossier. Bij plaatsing van uw medewerker zetten we de expertise in van een Arbeidsdeskundige, die de passendheid van de nieuwe functie op de nieuwe werkplek dient vast te stellen. Na de werkhervatting bij de nieuwe werkgever blijven we uw ex-medewerker nog 6 maanden volgen. Om de risico's voor de nieuwe werkgever tijdens de verzuimperiode te beperken, is het mogelijk om een detacheringsconctructie in te zetten tot aan het einde van de wachttijd.

Wij zijn onderdeel van een netwerkorganisatie en hebben hierdoor ook toegang tot de werkgeverscontacten, vacaturebronnen en leerwerkprojecten van onze samenwerkingspartners.  Daarnaast beschikken we zelf over een uitgebreid relatienetwerk.