Re-integratie

Re-integratie betekent letterlijk “weer laten functioneren” ofwel het terugbrengen van door ziekte uitgevallen medewerkers of werkzoekenden in het arbeidsproces. In onze optiek is de aanpak van een re-integratietraject voor werkzoekenden in de basis hetzelfde als die van de (externe) re-integratie van langdurig zieke medewerkers. Alleen het speelveld is verschillend en bij de re-integratie van langdurig zieke medewerkers is sprake van een werkgeversrelatie.

Wij hebben jarenlange ervaring met de re-integratie van werkzoekenden van gemeenten en UWV. Het liefst hanteren wij hierbij een vraaggerichte aanpak. Uiteraard hechten wij ook veel belang aan het goed leren kennen van onze kandidaten. We brengen hun leefgebieden, interesses, capaciteiten/competenties/vaardigheden, werkervaring en cognitief niveau in kaart en leveren maatwerk op het gebied van solliciteren, communiceren en presenteren aan de hand van concrete baanmogelijkheden. Echter onze ervaring leert dat een vraaggerichte insteek leidt tot een actievere aanpak van onze kandidaten, omdat er van meet af aan een concrete baan in het vooruitzicht wordt gesteld. Tijdens het matchingsproces wordt zorgvuldig gekeken naar datgene wat nodig is of niet wenselijk is om tot een succesvolle plaatsing te komen. Hierin zullen wij adviserend, maar ook confronterend optreden. Uiteraard op basis van wederzijds respect en vertrouwen.

Na plaatsing investeren wij in intensieve nazorg. Tijdens de nazorgperiode zetten wij in op duurzame inzetbaarheid van onze kandidaten.

Wij beschikken over een groot werkgeversnetwerk en maken daarnaast deel uit van een netwerkorganisatie. Dit vergroot voor onze kandidaten de kans op een nieuwe baan elders, aanzienlijk.