Outplacement

Krijgt uw organisatie te maken met een reorganisatie of zelfs een bedrijfssluiting? Is er binnen uw bedrijf een onoplosbaar conflict ontstaan? Of heeft u medewerkers die in aanmerking willen komen voor een carrièremove? Dan kunnen wij u ondersteunen middels een outplacementtraject.

De overeenkomst tussen bovengenoemde aanleidingen is altijd dat uw medewerker een hele verandering moet doorstaan. Daarbij spelen verwerking en acceptatie een rol. Het leidt echter ook vaak tot zeer positieve nieuwe keuzes. De verandering kan uw medewerker ook inspireren om te gaan voor wat hij of zij echt wil.

In de basis is onze aanpak gelijk aan die bij externe re-integratie, met dien verstande dat de aanleiding voor het inzetten van een outplacementtraject bepalend is voor de startpositie. Tijdens de intakefase zullen we hier uitgebreid bij stil staan. 

Het traject vangt aan met een uitgebreid intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt ingezoomd op de positie van uw medewerker, zijn of haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt en zijn of haar persoonlijke kenmerken, competenties, werkervaring en opleidingsniveau. Dit levert een trajectvoorstel op, waarin de route, de intensiteit van de begeleiding en de duur van het traject zijn opgenomen. Tevens ontvangt uw medewerker een bemiddelingsovereenkomst waarin de afspraken over en weer zijn vastgelegd.

Samen met uw medewerker werken we aan verliesverwerking, het extern gericht maken van zijn of haar motivatie en het eventueel vaststellen van de scholingsnoodzaak. De instrumenten die we hierbij hanteren zijn personal coaching, assessments, sollicitatiebegeleiding, netwerken, snuffelstages en actualisering van het personeelsdossier. Na de werkhervatting bij de nieuwe werkgever blijven we uw ex-medewerker nog 6 maanden volgen.

Wij zijn onderdeel van een netwerkorganisatie en hebben hierdoor ook toegang tot de werkgeverscontacten, vacaturebronnen en leerwerkprojecten van onze samenwerkingspartners.  Daarnaast beschikken we zelf over een uitgebreid relatienetwerk.