Loopbaanbegeleiding

In de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers speelt voortaan niet meer alleen het carrièrepad een belangrijke rol, maar is de privésituatie ook van doorslaggevend belang. De wensen voor persoonlijke ontwikkeling zullen dan ook steeds vaker aan de hand van beide factoren worden ingevuld. Uw medewerkers denken na over de groeimogelijkheden binnen uw onderneming, de balans tussen werk en privé, maar ook of ze nog voldoende uitdaging zien in hun huidige functie. Dit kan leiden tot contraproductiviteit.

Bij loopbaanbegeleiding begeleiden we uw medewerkers op hun carrièrepad. We helpen ze om de voor hen juiste richting te bepalen. Als uw medewerker ondefinieerbare ideeën heeft over zijn/haar toekomst kunnen we desgewenst voorafgaand aan loopbaanbegeleiding een EmployabilityCheck inzetten.

Uw medewerker leert om op een andere manier om te gaan met zijn/haar werk of zelfs het vinden van nieuw werk. Wij schrijven niet voor wat uw medewerker moet doen, maar helpen bij het maken van keuzes. Wij luisteren en vragen door. Uw medewerker is vooral zelf aan het woord. Het is van belang dat uw medewerker vooral eerlijk is tegenover zichzelf, waarbij hij/zij de confrontatie niet uit de weg mag gaan. Als uw medewerker besluit om van baan te willen veranderen, binnen of buiten uw organisatie, dan leren wij hem/haar tools te gebruiken die de kansen op een passende baan zullen vergroten. Uw medewerker gaat zelf aan de slag om de gewenste mogelijkheden te creëren. Wij stellen uiteraard ons netwerk beschikbaar.