Jobcoaching

Jobcoaching wordt veelvuldig ingezet voor (toekomstige) medewerkers die een intensievere begeleiding nodig hebben op hun werkplek. Maar wat houdt dit nu precies in? Hoe gaat het in zijn werk?

Met jobcoaching kunt u de werkcompetenties van (toekomstige) medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt laten groeien, zodanig dat zelfstandige deelname aan arbeid in de toekomst mogelijk wordt en blijft. In bepaalde situaties blijft ondersteuning van een jobcoach noodzakelijk om duurzame inzetbaarheid te borgen. Een jobcoachingstraject is voor elke werknemer anders en altijd op maat. Zo creëert u de perfecte omstandigheden voor een duurzaam dienstverband.

Met onze expertise en ervaring ondersteunen wij uw (toekomstige) medewerkers met een persoonlijk coachingsprogramma op hun werkplek. Mochten er in de privésfeer zaken spelen die voor uw medewerker een belemmering vormen voor zijn werkzaamheden, dan zullen we hier adequaat op in spelen.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Wij ondersteunen u bij de communicatie/afstemming met de medewerker en directe collega’s;
  • Wij maken een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de medewerker;
  • Wij zijn betrokken bij het inwerkproces;
  • Wij trainen werknemers- en sociale vaardigheden op de werkvloer;
  • Wij evalueren de voortgang en zetten een actieplan uit;
  • Wij zorgen voor afstemming met de andere leefgebieden om zo goed mogelijk te kunnen werken;
  • Wij coachen/trainen/begeleiden u, de medewerker in kwestie en alle betrokkenen, daar waar nodig.

In de meeste gevallen wordt jobcoaching vergoed door het UWV of de gemeente en duurt maximaal 3 jaar.